Vi har aktvitet rettet mot hovedområdene førstehjelp, redning og friluftsliv.

Målgruppen er ungdom fra 13-18 år

Det er viktig at det tegnes medlemskap i Norsk Folkehjelp Molev og omegn, spesielt i forhold til forsikringer. Hovedmedlem kr. 300,- pr. år- Familemedlem til hovedmedlem kr. 50,- pr år.

Ved fylte 18 år og bestått opplæring kan du delta som sanitet eller redningsmannskap.

 

Skade sminking fra UG helga på fjellet.

Kurs for ungdom mellom 13- 18 år

NGF grunnkurs førstehjelp ( 6 timer)

Kart/kompass

Bekledning/utstyr

Skadesminking

Bruk av sambands utstyr