Fra utdeling av midler fra Sparebank stiftelsen 2015.