Nye uniformer og beredskapssekker.
Laget fikk støtte fra Ekstra Ekpress til innkjøp av 6 komplette sekker.