Pasient transport med scooter, Ivar og Jonas gav oss god instruksjon.