Besøk fra Ekstra stiftelsen 2015.
Prosjekt beredskaps sekker.
Takk til Jonas Vikran Hagen for god innsats med prosjektet