Førekort opplæring klasse S via NF Rena.
På kurset deltok mannskaper fra NF Elverum, NF Moelv og Omegn og Røde Kors Brummundal