Prisliste vinter tjenester

Tjenester i fjellet Gjelder fra 01.01.19
Stier tråkket med scooter til hytte Fra 200,-

Varekjøring hyttefeltet/vangen 250,-
Hyna 550,-- hytte eier må fremskaffe løyve
Nyskolla 800,- hytte eier må fremskaffe løyve
Storstilen 550-
Aksjøen 950,-
Snultra 550, - hytte eier må fremskaffe løyve
Andre tjenester etter avtale
Fast kjøring av sti til hytte (avtale kr. 200,-) Kjøres etter snøfall fra 10 cm og faktureres ved sesongens slutt.