Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritets organisasjon.

NF Moelv og Omegn har fokus på sanitet, søk og redning, samt et stort samfunns engasjement i Ringsaker.

-når noen går seg bort eller kommer til skade er det våre frivillige mannskaper som rykker ut for å hjelpe.

- vi har 21 godkjente redningsmannskaper

-vi har 24 godkjente sanitetsmannskaper

- vi har depot, kontor og møterom sentralt i Moelv

Kurstilbud for våre medlemmer:

- NGF grunnleggende førstehjelp 6 timer

- KNF førstehjelpskurs 30 timer

- DHLR kurs, hjertestarter 6 timer

- Bruk av nødnett terminaler 6 timers kurs

- Søk/rednings kurs 

- Grunnkurs instruksjon 30 timer

I tilegg finnes det mange forskjellig kurs muligheter innenfor Norsk Folkehjelp.

NF Moelv og Omegn gjennomfører to kurskvelder i mnd med forskjellige temaer.

 

Bli medlem
Enkelt -og hovedmedlem kr. 300,-
Familie medlem til hovedmedlem kr. 50,-
Honnør, pensjonist kr. 175,-
Skole elev/ student kr, 175,-
Send mail via kontakt linken