Etablert i 1952

NF Moelv og Omegn

Vi er fagbevegelesens humatitære hjelpeorganisasjon.

Lokal laget vårt har hovedfokus på sanitet og søk/redningsoppdrag. Vi har også et stort samfunns engasjement i Ringsaker.

Laget har 254 medlemmmer 

Moelv og Omegn har et voksende og utviklende ungdomsarbeide og vi startet opp mini grupper (10- 13 år) i august 2016. Vi har ungdomsgruppe 13- 18 år som samles annenhver onsdag. Laget er aktivt innenfor søk og redning. Våre sanitets tjenester utvikler seg og vi fremstår som seriøs aktør innenfor frivilligheten i Ringsaker. Vi driver sammen med to andre folkehjelps lag barnevernsvakta og institusjonsplasser for ungdom. I Moelv driver vi også sammen med andre frivillige organisasjoner 15 boliger for eldre trengende i vårt nærmijø. Dette arbeidet er viktig for lokalsamfunnet og krever innsats på flere områder.

Våre førstehjelpsinstruktørerkjører kurs for næringslivet, kursene tilpasses bedriftens behov.

Laget har dyktige mannskaper innenfor mange fagfelt og denne kunnskapen deles lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi har pr høsten 2018

5 operative ledere, 4 kvalifisert nivå førstehjelps instruktører (KNF) 10 NGF instruktører (Norsk grunnkurs førstehjelp) 4 DHLR instruktører (kjører kurs, opplæring i bruk av hjertestarter) 4 Søk/redningsinstruktører (SR) 6 lagledere søk/redning og 1 hovedinstruktør for KNF og SR. Laget har 21 godkjente søk/redningsmannskaper og 24 godkjente sanitets personell.

Vi samarbeider godt med hytte befolkningen på Gammelskolla og utøver trygghet og gode tjenester i fjellet. Vi har beredskaptjeneste på lagets hytte på Gammelskolla fra første helga i jantar og frem til påske. Vi har også mannskaper på vakt vinterferien og påskeferien.

Vi har avtale med sykehuset innlandet om henteoppdrag utenfor vei.

For fremtiden vil vi også trenge aktive mannskaper som ønsker å arbeide for at frivilligheten skal få bedre kår, utfordringer og muligheter finnes.

For å møte fremtiden, være en aktør innenfor søk/redning, sanitets oppdrag, kursing og gode samfunns oppdrag trenger vi flere aktive medlemmer.

Vi håper at akkurat du har lyst til å bidra femover, dine kunnskaper, hender og føtter er sterkt ønsket av NF Moelv og Omegn

Ta kontakt hvis det er spørsmål om aktvitet, lagets behov eller andre ting.